कंप्यूटर पर वीओवी ऑनलाइन (टैबलेट) एपीके

वीओवी ऑनलाइन (टैबलेट) का विवरण

  • नवीनतम संस्करण: 1.0
  • प्रकाशित दिनांक: 1 9 अक्टूबर, 2016
  • श्रेणी: नि : शुल्क समाचार और पत्रिका ऐप
  • आवश्यकताएं: एंड्रॉइड 2.2+
  • लेखक: क्यूईकोर्प

Đài tiếng nói Việt Nam - VOV

Chú ý: Đây là phiên bản dành cho MYY TÍNH BẢNG (như गैलेक्सीटैब)।

- Đọc báo điện tử VOV.VN.

- Nghe và xem trực tuyến các hệ VOV1, VOV2, VOV3, VOVTV।

- Nghe và xem lại các chương trình ưa thích।

डाउनलोड करने और स्थापित करने के लिए कंप्यूटर पर वीओवी ऑनलाइन (टैबलेट) एपीके - Windows XP/7/8/10, Mac Os:
  • आप डाउनलोड करने और स्थापित करने की आवश्यकता एंड्रॉयड एमुलेटर PC
  • प्रारंभ एंड्रॉयड एमुलेटर PC
  • गूगल में देखें Play स्टोर एप्लिकेशन और एप्लिकेशन आप अपने कंप्यूटर पर चलाने के लिए चाहते हैं का चयन